Marek Drzewowski  tel. 602 213 952  gg: 1961590  e-mail:baleno@poczta.onet.pl Łukasz Paliœświat  tel: 608 472 689     e-mail:lukaszpaliswiat@gmail.com
www.polska-sztanga.pl
SZUKAJ:
Fax: +48 (58)77 80 241

MENU

ZOBACZ RÓWNIEŻ
    

   *************************


GALERIE

shr121.jpg
shr121.jpg


rai66.jpg
rai66.jpg


lukow.png
lukow.png


talib151.jpg
talib151.jpg


djangabaev17.jpg
djangabaev17.jpg


efremov17.jpg
efremov17.jpg


nabieva17.jpg
nabieva17.jpg


mgl3.jpg
mgl3.jpg


advance-happy-new-year-2018-gif.gif
advance-happy-new-ye ...


azimova91a.jpg
azimova91a.jpgONLINE
Witaj, Anonim
Pseudonim
Hasło
(Zarejestruj się)
Członkostwo:
Ostatni: zembron
Nowe dzisiaj: 0
Nowe wczoraj: 0
Wszystkie: 2

Na stronie:
Gości: 72
Użytkowników: 0
Razem: 72

AKTUALIZACJEDarmowe liczniki

stat4u


KALKULATOR SINCLAIR'A

ZAPRZYJAŹNIONE STRONY
ZAGRANICZNE STRONY KLUBOWE

PZPC informuje: KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW PZPC JUŻ W SOBOTĘ !!!
Wysłano dnia 14-12-2016 o godz. 21:14:01 przez autor

PZPC informuje
W najbliższą sobotę, 17.12.br o godz. 11:00, w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie rozpocznie się „Sprawoz- dawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZPC”, na którym poznamy nowe władze naszej dyscypliny sportu na lata 2017-2020. Największe emocje wzbudza rzecz jasna wybór preze- sa związku, o które to stanowisko ubiega się 4 kandydatów (w ko- lejności alfabetycznej): Mariusz Jędra (43 lata), Zygmunt Smal- cerz (75 lat), Zygmunt Wasiela (65 lat) i Zdzisław Żołopa (59 lat). Jak napisał rzecznik prasowy PZPC – Marek Kaczmarczyk… 89 delegatów z całego kraju, podejmie decyzje, któ- re zaważą na przyszłości polskich ciężarów, wskażą kierunek, w którym… powinien zmierzać nasz sport. Czy po sobotnich obradach i decyzjach delegatów, zobaczymy nadzieję na odbu- dowę świetności biało-czerwonej sztangi…? 

Mamy wielkie nadzieje, ale i oczekiwania… Czekamy na wskazanie szkoleniowych i or- ganizacyjnych skutecznych wizji na przyszłość, wizji uczciwych i sprawiedliwych ! Takich, by z dobrym skutkiem mogli z niej czerpać ludzie sztangi - zawodniczki i zawodnicy, trenerzy, sę- dziowie, działacze. Wszyscy, którzy w sercu mają dobro dyscypliny ! Teraz oraz w przyszłości ! Oczekujemy wizji skrojonej na miarę tradycji i aktualnych możliwości ! Tego po- winniśmy oczekiwać od delegatów na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenia Dele- gatów PZPC i od nowych władz, jakie przyjdzie delegatom wybrać w najbliższą sobotę ! W położeniu takim jak obecnie, dyscyplina wcześniej nigdy nie była ! Przed czterema laty, pod- czas wyborów na kończącą się teraz kadencję, starły się ze sobą, wywodzące się z tego samego pnia, dwa środowiska. Polaryzacja, jaka wówczas nastąpiła, w różnych odcieniach daje o sobie znać do dzisiaj. Zmieniła się tylko konfiguracja i optyka oczekiwań. Doszedł też nowy element wyborczych łamigłówek, w wielu przypadkach ludzie nie są za swoim kandydatem, ale przeciwko innemu ! To liczy się najbardziej ! Nie programy i wizje kan- dydatów. Szkoda, że tak się dzieje. Jednak nie dotyczy to wyłącznie ciężarów, podobne sytuacje mamy w innych sportach w Polsce. Wystarczy śledzić kampanie wyborcze oraz przyj- rzeć się dokładnie zakończonym już zjazdom wyborczym.

Ale w podnoszeniu ciężarów może być przecież inaczej, lepiej ! Dlatego delegaci, którzy przy- jadą w sobotę na obrady do siedziby do Polskiego Komitetu Olimpijskiego, powinni mieć to na uwadze ! A jeśli nie uda się od razu, środowisko powinno otrzymać czytelny sygnał o wybranym, dobrym kierunku ! Najwyższy czas zacząć się wzajemnie szanować, być razem, ufać sobie i pomagać ! Bo przecież jedne mamy podnoszenie ciężarów w Polsce, jedne barwy narodowe, a gdy nasi wygrywają – cieszymy się wspólnie i dumą jesteśmy wspólnotą ! Wy- bierając nowe władze PZPC na kolejne cztery lata (w tym prezesa związku) postawmy na tych, których znamy bardzo dobrze, którzy cieszą się szacunkiem w swojej pracy, którzy z powo- dzeniem działają w lokalnych społecznościach, znają środowisko, potrafią pogodzić zwaśnione strony ! Postawmy na ludzi solidnych, uczciwych i wiarygodnych ! Każdy delegat, od- dając swój głos odpowie w istocie na jedno zasadnicze pytanie – czy chce, by przez najbliższe cztery lata dyscyplina - krok po kroku – dzięki powyższym cechom szefa oraz ludzi z zarządu - odzyskiwała należne jej miejsce pośród innych sportów w Polsce, szacunek w Europie i świecie… czy też, by zastygła w waśniach i sporach… Niechaj delegaci dokonają wyboru  mądrze i z rozwagą. Tak, by nie musieli się później tych wyborów wstydzić !

Nowy prezes związku oraz wybrany przyszły zarząd, musi pokazać Ministerstwu Sportu i Tu- rystyki, że – mimo kłopotów – już jest i będzie w przyszłości solidnym, wiarygodnym i trans- parentnym partnerem. Że będzie wspierał seniorów, młodzieżowców, juniorów i młodzików w ich drodze na sportowe szczyty ! Trzeba odbudować na nowo relacje z Polskim Komitetem Olimpijskim ! Musimy pamiętać o tym, że pieniądze jakie dostajemy – jak powiedział minister Sportu i Turystyki, pan Witold Bańka… nie są obowiązkiem, a przywilejem !  W tym kontekście, nowy prezes związku, musi być odpowiedzialnym menedżerem, a nie człowiekiem spełniają- cym populistyczne wizje.


Porządek obrad XXI Krajowego Zjazdu Delegatów
Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów
w Warszawie, w dniu 17 grudnia 2016 roku.


1. Otwarcie obrad i powitanie gości – godz. 11.00.
2. Wybór przewodniczącego obrad i zastępcy przewodniczącego obrad.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Wybór Komisji mandatowej.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej o prawomocności obrad.
6. Wybór Komisji:
a. Skrutacyjnej,
b. Wyborczej,
c. Uchwał i Wniosków,
d. Statutowej.
7. Sprawozdanie z działalności Związku w okresie kadencji.
8. Dyskusja nad sprawozdaniem i głosowanie ws. zatwierdzenia sprawozdania.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10. Dyskusja.
11. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielnie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
12. Prezentacja programów przez kandydatów na Prezesa Związku.
13. Wybór Prezesa Związku.
14. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej z wyboru na Prezesa Związku.
15. Wybór Zarządu.
16. Wybór Komisji Rewizyjnej.
17. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej z wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
18. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków i podjęcie uchwały.
19. Wystąpienie Prezesa Związku.
20. Uchwalenie zmian w statucie PZPC.
21. Zakończenie obrad.

Jakby się mogło wydawać, niewiele można już dodać do słów rzecznika prasowego PZPC, który jakże trafnie wskazał to wszystko, co w przypadku samego Zjazdu, jak i naszej dys- cypliny sportu… jest najważniejsze. Mamy zatem wielkie nadzieje, ale i oczekiwania… Od no- wych władz związku oczekujemy wizji skrojonej na miarę tradycji i aktualnych możliwości. Nade wszystko jednak,  od nowo wybranych… Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oczekujemy solidności, uczciwości i wiarygodności, natomiast 89 delegatów ma dokonać tego wyboru w sposób mądry i rozważny, tak by nie musieli się później tych wyborów wstydzić !

Wielka szkoda, że potencjalni kandydaci na Prezesa PZPC nie skorzystali z moż- liwości przedstawienia swoich programów wyborczych, bądź to na łamach „Polskiej Sztandze”, bądź na związkowej witrynie. Z całą pewnością każdy z nich, taki program posiada. Być może przedstawi go na Zjeździe, przed samym głosowaniem, ale… żałować na- leży, że zapoznają się z nim tylko delegaci, przedstawiciele MSiT i dziennikarze. A co z tzw. środowiskiem podnoszenia ciężarów, z trenerami, zawodnikami i kibicami, których w najbliższą sobotę, z oczywistych względów w Warszawie zabraknie ? Najlepszym rozwiązaniem by- łaby transmisja internetowa „LIVE”, ale… tym razem takowej ponoć nie przewi- dziano. Na początku grudnia br, związkowa specjalistka od PR przesłała do kandydatów na Prezesa PZPC… 5 poniższych pytań, które miały następnie przybliżyć czytelnikom związko- wej witryny ich sylwetki:

1. Proszę krótko wytłumaczyć Delegatom na Zjazd PZPC i sympatykom podnoszenia ciężarów,
dlaczego to właśnie Pan powinien zostać Prezesem PZPC ?

2. Jakie główne zmiany zaproponuje Pan w funkcjonowaniu administracji związkowej ?
3. Jak poradzi sobie Pan z problemami finansowymi, które mogą nas spotkać w najbliższych latach ?
4. Jak i na jakich zasadach planuje Pan ułożyć stosunki w władzami IWF i EWF ?
5. Jak Pan planuje zmierzyć się z problemami dopingu w naszej dyscyplinie ?


Materiał miał zostać przedstawiony na stronie PZPC, ale… do dnia dzisiejszego ża- den z kandydatów nie udzielił jakiejkolwiek odpowiedzi, ciekawe dlaczego ?

Póki co krążą po kraju, niekiedy dość fantastycznie brzmiące pomysły kandydatów na Prezesa PZPC, spośród których na czoło przebija się w zasadzie jeden, o… rzekomej możliwości ściągnięciu do kraju (czytaj – do polskich ciężarów) amerykańskiego kapitału (!?!). W kontekście braku sponsora strategicznego to bardzo ciekawa propozycja, a o tym czy kiedy- kolwiek stanie się realna zadecydują w sobotę sami delegaci !Dzisiaj swój program wyborczy, jako pierwszy nadesłał... Zygmunt Smalcerz !
Jest on dostępny w załączniku (pdf), wystarczy też kliknąć w powyższą fotkę.
Do wyborów pozostało niewiele czasu, ale czy za jego przykładem pójdą
też pozostali kandydaci ? Gorąco do tego zachęcamy !Kolejnym kandydatem na Prezesa PZPC, który nadesłał
swój program wyboczy jest Zygmunt Wasiela:
 program (pdf), prezentacja na zjazd (pdf)I jeszcze jeden kandydat - Mariusz Jędra, który zdecydował się przesłać
do „PSz” treść swojego... przesłania do delegatów na Zjazd PZPC.
Plik ten dostępny jest w załączniku i po kliknięciu na zdjęcie (pdf)

Zgodnie z przewidywaniem, szerokim echem odbiła się w naszym środowisku informacja o wielostronicowym protokole pokontrolnym Komisji Rewizyjnej PZPC, mówi się nawet o „bar- dzo mocnym dokumencie”, którego treść zostanie zapewne przedstawiona na Krajowym Zjeździe w Warszawie. Nie bez przyczyny użyto w tym miejscu trybu przypuszczającego, al- bowiem dają się słyszeć głosy, że niektórym delegatom (!) może on być nie w smak, a co za tym idzie, mogą oni dążyć do... nieupubliczniania tego protokołu, tym bardziej w obecności przedstawicieli MSiT. Pewnych spraw nie da się już jednak „zamieść” pod przysłowiowy dywan. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, o którym mowa w pkt. 9 „porządku obrad” będzie jednak przedstawiony w „pakiecie” z protokołem, gdyż w przeciwnym razie, końcowy wniosek ws. absolutorium dla ustępującego Zarządu, mógłby wymagać wielu dodat- kowych, zupełnie niepotrzebnych wyjaśnień. Pozostaje mieć nadzieję, że przedstawi- ciele ustępującej Komisji Rewizyjnej będą jednak mogli przedstawić na Zjeździe to wszystko, co z takim mozołem przygotowali, natomiast od owej mądrości i rozwagi delegatów, zależeć też będzie ostateczna decyzja w sprawie udzielenia (bądź nie) absolutorium dla... całego ustępującego Zarządu PZPC.

Co więcej, z informacji, jakie docierają do „PSz” wynika, że po Szymonie Kołeckim – byłym Prezesie PZPC i Sebastianie Ołubku – byłym Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej PZPC, z „tonącego okrętu” postanowiła się też ewakuować główna księgowa związku – Marta Ula- towska, która złożyła jakoby stosowne wypowiedzenie. Tej ostatniej osobie akurat trudno co- kolwiek zarzucić, ale jak widać „zdrowy rozsądek” wziął górę nad emocjami. Ciekawostką jest też fakt, że w dniu wczorajszym w siedzibie PZPC spotkali się Szymon Kołecki, Zygmunt Smalcerz, Jerzy Nowak i Ryszard Soćko… m.in. w sprawie podziału sprzętu i zysku finanso- wego, wypracowanego podczas tegorocznych „Mistrzostw Europy Juniorów U15 & U17” w No- wym Tomyślu. Jak się jednak okazało sprawy te p. o. Prezesa PZPC – Halina Pikuła pos- tanowiła już przekazać do rozpatrzenia nowym władzom związku (!)


 
Pokrewne linki
· Więcej o PZPC informuje
· Napisane przez autor


Najczęściej czytany artykuł o PZPC informuje:
KADRA SENIORÓW I SENIOREK NA MŚ W TAJLANDII !


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


Associated Topics

PZPC informuje

Przepraszamy, komentarze dla tego artykułu są niedostępne.


Marek Drzewowski tel. 602 213 952 GG 1961590 e-mail: baleno@poczta.onet.pl
Łukasz Paliświat tel: 608 472 689 e-mail: lukaszpaliswiat@gmail.com


Administracja

Tworzenie strony: 0.05 sekund :: Zapytania do SQL: 47