Marek Drzewowski  tel. 602 213 952  gg: 1961590  e-mail:baleno@poczta.onet.pl Łukasz Paliœświat  tel: 608 472 689     e-mail:lukaszpaliswiat@gmail.com
www.polska-sztanga.pl
SZUKAJ:
Fax: +48 (58)77 80 241

MENU

ZOBACZ RÓWNIEŻ
    

   *************************


GALERIE

shr121.jpg
shr121.jpg


rai66.jpg
rai66.jpg


lukow.png
lukow.png


talib151.jpg
talib151.jpg


djangabaev17.jpg
djangabaev17.jpg


efremov17.jpg
efremov17.jpg


nabieva17.jpg
nabieva17.jpg


mgl3.jpg
mgl3.jpg


advance-happy-new-year-2018-gif.gif
advance-happy-new-ye ...


azimova91a.jpg
azimova91a.jpgONLINE
Witaj, Anonim
Pseudonim
Hasło
(Zarejestruj się)
Członkostwo:
Ostatni: zembron
Nowe dzisiaj: 0
Nowe wczoraj: 0
Wszystkie: 2

Na stronie:
Gości: 358
Użytkowników: 0
Razem: 358

AKTUALIZACJEDarmowe liczniki

stat4u


KALKULATOR SINCLAIR'A

ZAPRZYJAŹNIONE STRONY
ZAGRANICZNE STRONY KLUBOWE

Z Kraju: „UWOLNIENIE” ZAWODÓW INSTRUKTORA I TRENERA SPORTU !
Wysłano dnia 11-07-2013 o godz. 19:58:20 przez autor

Z Kraju Autor napisał "
Wczoraj Prezydent Bronisław Komorowski podpisał uchwaloną w dn. 19.04.br przez Sejm… „ustawę o zmianie ustaw regulujących wykonywania niektórych zawodów”, zwaną potocznie „ustawą deregulacyjną”, dającą dostęp do 51 zawodów w tym m.in. do zawodów adwokata, notariusza, taksówkarza, ale też… instruktora i trenera sportu. W myśl nowej ustawy dotychczasowe stopnie trenerskie straciły swoją ważność, a trenerem może tytułować się każdy, kto… jest pełnoletni i posiada wykształcenie średnie oraz nie był karany za przestępstwa umyślne popełnione w związku ze współzawodnictwem organizowanym przez polski związek sportowy, a także posiada wiedzę w zakresie działalności trenerskiej, której nie trzeba będzie sprawdzać formalnie.

Ustawa ta stanowi według zamiarów Ministerstwa Sprawiedliwości pierwszą z pakietu ustaw mających dokonać deregulacji wielu bardzo różnych zawodów. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy deregulacyjnej… „Ustanowienie barier wykonywania zawodu trenera oraz instruktora sportu na podstawie  obowiązujących obecnie przepisów ustawy o sporcie nie spełnia kryterium ochrony interesu publicznego. Jest natomiast ograniczeniem konkurencji  i zbędnym utrudnieniem dla kandydatów do tych zawodów”. W interesującym nas obszarze, ustawa deregulacyjna w treści art.25 dokonuje nowelizacji ustawy z dn. 25 czerwca 2010 roku o sporcie, a dokładnie zmienia brzmienie art.41 tejże ustawy (mającego kluczowe znaczenie dla uregulowania tytułów zawodowych trenera i instruktora sportu) oraz uchyla art. 42, regulujący tematykę uznawania kwalifikacji uzyskanych zagranicą.Jakie zatem najważniejsze zmiany niesie na sobą nadanie nowego brzmienia art. 41 ustawy o sporcie ? Określenia: „trener” i „instruktor sportuprzestają być nazywanetytułami zawodowymi” – ta zmiana sama z siebie nie wywołuje żadnych implikacji, choć nie można wykluczyć, że w konkretnych sytuacjach (gdy odrębne przepisy odnosić się będą do „tytułów zawodowych”) może mieć znaczenie; sam art. 27 ustawy deregulacyjnej dokonuje nowelizacji ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, nazywając kwalifikacje trenera i instruktora sportu… „dodatkowymi uprawnieniami w sferze kultury fizycznej”. Odchodzi się od stopniowania szczebli trenerskich – ustawa używa tylko określenia „trener” bez jego stopniowania na: trenera klasy drugiej, trenera klasy pierwszej oraz trenera klasy mistrzowskiej. Ustawa przewiduje identyczne wymogi do pełnienie funkcji trenera i instruktora sportu i w tym znaczeniu stawia obydwa te określenia („trener” i „instruktor sportu”) na równi (choć zarazem nie zakazuje, aby w praktyce funkcjonowania związków sportowych i klubów nadal „trener” był nadrzędny względem „instruktora sportu”). Dokonuje się odejścia od wymogu ukończenia studiów wyższych (dotychczas funkcjonującego, z małymi tylko wyjątkami), a nawet wymogu posiadania świadectwa dojrzałości, na rzecz wymogu posiadania średniego wykształcenia. Kreuje się następujący wymóg względem osób chętnych do pełnienia komentowanych funkcji: „posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu”, nie precyzując w jaki sposób „wiedza, doświadczenie i umiejętności” mają być weryfikowane, nie kreując wymogu weryfikowania spełnienia tych kryteriów w drodze egzaminu i w praktyce pozostawiając tą weryfikację polskim związkom sportowym. Nie przewiduje się dalszego funkcjonowania procedury ubiegania się o uzyskanie zgody ministra właściwego do spraw kultury fizycznej na  prowadzenie specjalistycznych kursów trenerów i instruktorów sportu. A co na to wszystko władze PZPC, czekamy na komentarz w tej sprawie… > JAK JEST, JAK BĘDZIE ?


CO SIĘ ZMIENIŁO ?

TRENER I KLASY

Jak jest: Obecnie każdy, kto chce być trenerem I klasy, musi mieć:

1) ukończone 18 lat;
2) wykształcenie co najmniej średnie;
3) udokumentowany dorobek w pracy szkoleniowej;
4) zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne popełnione w związku ze współzawodnictwem organizowanym przez Polski Związek Sportowy;
5) co najmniej 3-letni staż pracy trenerskiej ze stopniem trenera klasy drugiej;
6) odbyć specjalny kurs na stopień trenera klasy pierwszej;
7) zdać egzamin przed komisją w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Jak będzie: Nie będzie stopni trenerskich, ani też wymaganych do ich uzyskania kursów. Nie będzie też obowiązywać staż pracy i egzamin. Natomiast trzeba będzie:

1) mieć skończone 18 lat;
2) wykształcenie średnie;
3) być niekaranym za przestępstwa umyślne popełnione w związku ze współzawodnictwem organizowanym przez Polski Związek Sportowy;
4) posiadać wiedzę w zakresie działalności trenerskiej.
 

TRENER II KLASY

Jak jest: Każdy, kto chce dzisiaj pracować jako trener II klasy, musi mieć:

1) studia wyższe w obszarze kształcenia umożliwiającym uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności trenerskich;
2) studia podyplomowe ze specjalizacją w danej dziedzinie sportu umożliwiające uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności trenerskich lub przynajmniej od 2 lat mieć tytuł instruktora sportu ze specjalnością w danej dziedzinie sportu;
3) zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne popełnione w związku ze współzawodnictwem organizowanym przez Polski Związek Sportowy;
4) przez co najmniej 2 lata tytuł instruktora sportu ze specjalizacją w danym sporcie.

Jak będzie: Uchyla się stopnie trenerskie i wymagane do uzyskania ich kursy i staż pracy. Do pełnienia tego zawodu wystarczy pełnoletniość, wykształcenie średnie i niekaralność za przestępstwa umyślne popełnione w związku ze współzawodnictwem organizowanym przez polski związek sportowy oraz posiadanie wiedzy w zakresie działalności trenerskiej (niesprawdzanej formalnie).
 

TRENER KLASY MISTRZOWSKIEJ

Jak jest: Dzisiaj każdy, kto chce pracować jako trener klasy mistrzowskiej, musi mieć:

1) ukończone 18 lat;
2) wykształcenie wyższe;
3) udokumentowany dorobek pracy szkoleniowej;
4) zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne popełnione w związku ze współzawodnictwem organizowanym przez Polski Związek Sportowy;
5) co najmniej 2-letni staż pracy trenerskiej ze stopniem trenera I klasy;
6) ukończony pomyślnie zdanym egzaminem kurs specjalistyczny na stopień trenera klasy mistrzowskiej.

Jak będzie: Uchyla się stopnie trenerskie i wymagane do uzyskania ich kursy i staż pracy. Do pełnienia tego zawodu wystarczy pełnoletniość, wykształcenie średnie i niekaralność za przestępstwa umyślne popełnione w związku ze współzawodnictwem organizowanym przez Polski Związek Sportowy oraz posiadanie wiedzy w zakresie działalności trenerskiej (niesprawdzanej formalnie).
 

INSTRUKTOR SPORTU

Jak jest: Każdy, kto obecnie chce pracować w tym zawodzie, musi mieć:

1) wykształcenie wyższe w kierunku wychowanie fizyczne ze specjalnością instruktorską w danym sporcie  lub kierunek sport ze specjalnością trenerską w danym  sporcie w wy-miarze co najmniej 250 godzin

lub

co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończenie specjalistycznego kursu instruktorów w danym sporcie i zdanie egzaminu końcowego (kurs powinien trwać co najmniej 250 godzin).

Przy czym jeśli ktoś ma wykształcenie średnie, to musi jeszcze ukończyć specjalistyczny kurs instruktorów w danym sporcie i zdać egzamin końcowy (kurs powinien trwać co najmniej 250 godzin).

Jak będzie: Nie trzeba będzie mieć wyższego wykształcenia. Będzie wystarczać:

1) wykształcenie średnie;

2) zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne popełnione w związku ze współzawodnictwem organizowanym przez Polski Związek Sportowy;

3) wiedza (niesprawdzona formalnie) w zakresie działalności instruktorskiej.

"

 
Pokrewne linki
· Więcej o Z Kraju
· Napisane przez autor


Najczęściej czytany artykuł o Z Kraju:
MARIUSZ JĘDRA DOPIĄŁ FORMALNOŚCI… !


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


Associated Topics

Z Kraju


REGULAMIN:


PSz nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są niezależnymi opiniami czytelników serwisu. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do kasowania komentarzy zawierających wulgaryzmy, treści rasistowskie, reklamy, wypowiedzi nie związane z tematem artykułu, sformułowania obraźliwe w stosunku do innych czytelników serwisu, osób trzecich itp., a w skrajnych przypadkach do blokowania możliwości komentowania wiadomości przez poszczególnych użytkowników lub dostępu do całego serwisu.


Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować


Marek Drzewowski tel. 602 213 952 GG 1961590 e-mail: baleno@poczta.onet.pl
Łukasz Paliświat tel: 608 472 689 e-mail: lukaszpaliswiat@gmail.com


Administracja

Tworzenie strony: 0.03 sekund :: Zapytania do SQL: 50